Vallerstad Vind Ekonomisk Förening - andelar i en framtida miljöförbättring

Vallerstad vind ekonomisk förening (VVEF)

Kort om VVEF

Föreningen VVEF:s syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras intresse för miljö och hushållning med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla egen vindkraftproducerad elström.

VVEF har idag andelar i tre vindkraftverk

Gudrun och Matilda


Placering: Jonasboberget på Vallerstad gård i Värnamo


Fabrikat:  Vestas V90


Årsproduktion:  6,5 GWh per turbin


Effekt:  2 MW


Navhöjd:  105 m


Rotordiameter:  90 m


Total höjd inkl. vinge:  150 m


Fundament:  425 m3 betong


Ståltorn i 4 delar


Vinglängd:  44 m

Liv


Placering: Askome (Turbin 7)


Fabrikat: GE


Årsproduktion:  8 GWh


Effekt:  2,75 MW


Navhöjd:  98,3 m


Rotordiameter:  103 m


Total höjd inkl. vinge:  149,8 m


Fundament:  490 m3 betong


Ståltorn i 5 delar


Vinglängd:  50,2 m

Copyright ® 2014 Vallerstadvind.se