Vallerstad vind ekonomisk förening (VVEF)

Överskott?

Har du som andelsägare gjort energibesparande åtgärder så att du har för många andelar? Anmäl detta till styrelsen så kan vi eventullet förmedla kontaktuppgifter till intresserade köpare.Andelsägare i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening

Att vara andelsägare i VVEF innebär att man blir sin egen elproducent i ett konsumentkooperativ och får tillgång till billig el även på lång sikt. Föreningen VVEF skall sköta sin ekonomi på ett sådant sätt att inbetalda insatser ska kunna återbetalas till andelsägarna då vindkraften tjänat ut (om 20-25 år).

Varje andel motsvarar ca 1000 kWh vindkraftel. Priset per andel sattes till 5900 kr

Föreningspris 2020

Föreningspriset är 28 öre/kWh

(27 öre för el och 1 öre för gröna certifikat).

Moms tillkommer. Föreningspriset är ett självkostnadspris som styrelsen beräknar och fastställer en gång per år.

MAIL-kommunikation!

All kommunikation med medlemmarna sker per mail. Har ni exempelvis inte fått kallelse till extrastämman så beror det antingen på att vi har fel mail i vårt register eller att vi inte alls har dina mailuppgifter.

Maila styrelsen(at)vallerstadvind.se och meddela hur vi når dig.

Köp och sälj

Är ni intresserade av att köpa eller sälja andelar?


Kontakta styrelsen på:

styrelsen(at)vallerstadvind.se

Kompletteringsel

VVEF har rekommenderat alla andelsägare att teckna 80 % av deras årsförbrukning*. Den kompletteringskraft som inte täcks av andelarna köps från Värnamo Energi, föreningens samarbetspartner. Elen från Värnamo Energi är 100 % förnyelsebar.

Copyright ® 2014 Vallerstadvind.se

Kort om VVEF

Föreningen VVEF:s syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras intresse för miljö och hushållning med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla egen vindkraftproducerad elström.

   


Delägare är:

VVEF (50%)

Värnamo Energi AB (25%), PEJO Kraftprod. AB (25%)

Dokument

Senast ändrad:

2020-01-11