Vallerstad vind ekonomisk förening (VVEF)

MAIL-kommunikation!

All kommunikation med medlemmarna sker per mail. Har ni exempelvis inte fått kallelse till extrastämman så beror det antingen på att vi har fel mail i vårt register eller att vi inte alls har dina mailuppgifter.

Maila styrelsen(at)vallerstadvind.se och meddela hur vi når dig.

Överskott?

Har du som andelsägare gjort energibesparande åtgärder så att du har för många andelar? Anmäl detta till styrelsen så kan vi eventullet förmedla kontaktuppgifter till intresserade köpare.Andelsägare i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening

Att vara andelsägare i VVEF innebär att man blir sin egen elproducent i ett konsumentkooperativ och får tillgång till billig el även på lång sikt. Föreningen VVEF skall sköta sin ekonomi på ett sådant sätt att inbetalda insatser ska kunna återbetalas till andelsägarna då vindkraften tjänat ut (om 20-25 år).

Varje andel motsvarar ca 1000 kWh vindkraftel. Priset per andel sattes till 5900 kr

Föreningspris 2019

Föreningspriset är 28 öre/kWh vari el och gröna certifikat ingår. Moms tillkommer. Föreningspriset är ett självkostnadspris som styrelsen beräknar och fastställer en gång per år.

Köp och sälj

Är ni intresserade av att köpa eller sälja andelar?


Kontakta styrelsen på:

styrelsen(at)vallerstadvind.se

Kompletteringsel

VVEF har rekommenderat alla andelsägare att teckna 80 % av deras årsförbrukning*. Den kompletteringskraft som inte täcks av andelarna köps från Värnamo Energi, föreningens samarbetspartner. Elen från Värnamo Energi är 100 % förnyelsebar.

Kort om VVEF

Föreningen VVEF:s syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras intresse för miljö och hushållning med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla egen vindkraftproducerad elström.

   


Delägare är:

VVEF (50%)

Värnamo Energi AB (25%), PEJO Kraftprod. AB (25%)

Copyright ® 2014 Vallerstadvind.se