Vallerstad vind ekonomisk förening (VVEF)

Kort om VVEF

Föreningen VVEF:s syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras intresse för miljö och hushållning med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla egen vindkraftproducerad elström.


Bilderna är hämtade från Värnamo Energi AB.

Copyright ® 2014 Vallerstadvind.se